10/10/2009

Ubuntu For NoteBooks
Minimum System Requirements
Processor: Intel Atom processor
RAM: 384MB of RAM
Storage: 4 GB Flash disk (SSD) or hard disk

Standard Applications
Web browser - Firefox
E-mail client - Evolution
Instant messenger - Pidgin (to be superseded by Empathy in future releases)
Media player - Rhythmbox
eBook reader - FBReader
RSS reader - Liferea
Photo viewer - F-Spot
Office suite - OpenOffice.org

Optional Applications
Adobe Flash
Adobe Reader
Java Virtual Machine
Skype

Codecs for OEMs
MPEG4 (H.264)
MP3
AAC
Windows Media

Download:
Ubuntu Netbook Remix 9.04 (img) [iso] [846 MB] Direct Download
http://releases.ubuntu.com/9.04/ubuntu-9.04-netbook-remix-i386.img

Download Notebook Remix - Official Link
http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download-netbook

UNR Home
http://www.canonical.com/projects/ubuntu/unr

Ubuntu Netbook Remix Packages
https://launchpad.net/netbook-remix

Installation
https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromImgFiles

Supporting Tested Hardware/NoteBooks
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport/Machines/Netbooks


Nhận xét:
Đây thật sự là một sự lựa chọn tốt cho Notebook của bạn. Tất cả đều miễn phí, đầy đủ các ứng dụng cần thiết cho văn phòng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vấn đề vi phạm bản quyền vẫn còn nhiều, nên cài windows lậu xảy ra khá phổ biến. Nếu có khả năng về tin học, tôi khuyến khích các bạn sử dụng OS này trên máy tính. Nếu cảm thấy tiện lợi thì sử dụng lâu dài. Tin Học & Ứng Dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét