28/10/2009

Chrome OS 0.4.223 beta is available!

Ngày 21 tháng 10 năm 2009 vừa qua, Phiên bản 0.4.223 của Hệ điều hành Chrome đã ra mắt cộng đồng. Sau đây là một vài thông tin về hệ điều hành này:

Chrome OS tích hợp một số phần mềm như:
* GNOME 2.24 desktop environment
* Google Chrome 4.0.223 web browser
* Google Picasa 2.7 photo manager New!
* OpenOffice.org 3.0 office suite
* GIMP 2.6 image editor
* Flash Player 10.0 plugin
* and much more!

Yêu cầu phần cứng:
* Processor: Intel Pentium, Xeon or newer; AMD Duron, Athlon, Sempron, Opteron or newer
* RAM: min. 256 MB
* Hard disk: min. 1 GB
* Graphics card: supports most modern graphics cards

Một vài hình ảnh:Tải về:
http://sites.google.com/site/chromeoslinux/download


Tin Học và Ứng Dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét