07/10/2009

Flash Countdown Timer - Joomla Module


Đây là một thành phần mở rộng giúp bạn hiển thị thời gian hiện tại trên website. Bạn có thể tùy biến với nhiều option. Xem hình nhé ;)


Demo: http://www.myjoomlaplace.com/joomla-15-extensions.html
Tải về:
http://tinhocvaungdung.googlepages.com/mod_countdown.zip

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét