22/10/2009

Hệ điều hành Linux


Chương 1 :Giới thiệu Linux , GNU
Chương 2 :Quản lý tiến trình
Chương 3 : Hệ thống file EXT2, EXT3
Chương 4 : Linux Kernel
Chương 5 : Linux Networking
Chương 6 : Hệ thống tập tin phân tán
Chương 7 : An toàn và bảo mật
Chương 8 : Domain Name System - DNS

Tải về:
CD1 :
http://rapidshare.com/files/107121648/GTHDHLinux1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/107433088/GTHDHLinux1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/107435428/GTHDHLinux1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/107504352/GTHDHLinux1.part4.rar
http://rapidshare.com/files/107511230/GTHDHLinux1.part5.rar
http://rapidshare.com/files/107564964/GTHDHLinux1.part6.rar
http://rapidshare.com/files/107567176/GTHDHLinux1.part7.rar

CD2 :
http://rapidshare.com/files/106958211/GTHDHLinux2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/106966821/GTHDHLinux2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/106973371/GTHDHLinux2.part3.rar
http://rapidshare.com/files/106976075/GTHDHLinux2.part4.rar
http://rapidshare.com/files/107040023/GTHDHLinux2.part5.rar
http://rapidshare.com/files/107032601/GTHDHLinux2.part6.rar


Hoặc MF:
http://www.mediafire.com/?sharekey=b25b046b1924d5cc7432d3c9683f450ac500935d5d8a85adf88875faa4c6c51e

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét