20/11/2009

Hackers: Thiên thần và Tội phạmPhim với phụ đề tiếng việt. Bộ phim kể về lịch sử hình thành giới hacker và một số vụ tấn công lớn trong lịch sử tính đến thời điểm phim được xuất bản. Một khái niệm và sự hiểu biết tổng quát về thế giới ngầm .... nơi có đủ mọi thành phần .... thiên thần và tội phạm ....

Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?0imnmekynnj
http://www.mediafire.com/download.php?iznzmc0mjmm
http://www.mediafire.com/download.php?ygzyyvnteyz
http://www.mediafire.com/download.php?52izizzzgzo


Nguồn: http://haiphongit.com/forum/showthread.php?t=12883

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét