07/01/2010

Một số thông tin cơ bản về các Hosting Controller1. Cpanel
- Link đăng nhập trang quản trị của Cpanel
+ http://địa_chỉ_ip/Cpanel
+ http://tên_miền/cpanel
+ http://địa_chỉ_ip:2082/
+ http://tên_miền:2082/

- Link đăng nhập vào Cpanel WHM
+ http://địa_chỉ_ip:2086/
+ http://tên_miền:2086/

- Cách nhận biết trang web sử dụng Cpanel:
Nếu các bạn thấy path là: /home/tên_user/public_html/ thì 95% đó là Cpanel.

2. Parallels Plesk
- Link đăng nhập trang quản trị của Plesk
+ http://địa_chỉ_ip:8443/
+ http://tên_miền:8443/

- Cách nhận biết trang web sử dụng Plesk:
Nếu các bạn thấy path là: /var/www/vhost/ thì 95% đó là Plesk.

3.DirectAdmin
- Link đăng nhập trang quản trị của DirectAdmin
+ http://địa_chỉ_ip:2222/
+ http://tên_miền:2222/

- Cách nhận biết trang web sử dụng DirectAdmin:
Nếu các bạn thấy path là: /home/webxxxxxx/domains/tên_miền/public_html/ thì chắc chắn đó là DirectAdmin.

Nguồn: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét