13/01/2010

Firefox calendars for 2010

Trong đầu năm mới, Firefox đã xuất bản 2 quyển lịch: một màu đỏ và một màu xanh. Với quyển lịch này, bạn có thể dùng để làm vật trang trí, hoặc tặng bạn bè. Ngoài ra, mỗi tháng với một dự án được Firefox lên kế hoạch cho cả năm 2010. Từ đó bạn có thể theo dõi và sử dụng các dự án đó.
Bạn có thể tải về với 2 định dạng doc và pdf:
Màu đỏ: Letter size - A4 size - A4 en español
Màu xanh: Letter size - A4 size - A4 en español

Còn đây là source (docx)

Tin Học và Ứng Dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét