08/08/2009

Tự động chèn key khi cài đặt MS Office 2007

Bài viết này hướng dẫn các bạn tự làm một CD cài đặt MS Office 2007. Điều đặc biệt ở đây là nó sẽ tự động điền key do bạn tùy chỉnh trước đó. Điều này giúp cho việc cài đặt diễn ra nhanh hơn.


1. Đầu tiên, bạn cần chèn đĩa cài đặt MS Office 2007 vào và chép tất cả vào một thư mục nào đó trong ổ cứng của bạn.
2. Tùy chỉnh tập tin Setup.ini bằng cách vào thư mục chứa MS Office 2007, vào tiếp thư mục File, chọn thư mục Setup. Vì tập tin Setup.ini được thiết lập mặc định là Read-only, nên ta click chuột phải vào tập tin Setup.ini, chọn Properties và bỏ dấu check tại Read-only.
3. Dùng Notepad để mở file Setup.ini, sau đó tìm đến dòng Option và thêm PIDKEY=’product key’ và thay product key là key của bạn. Lưu tập tin Setup.ini lại.
4. Ghi tất cả ra một đĩa CD mới.

Từ đây, khi bạn dùng đĩa CD đó để cài đặt, bạn không phải mất công gõ key vào. Giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.

Chúc thành công !
Tin Học & Ứng Dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét