17/08/2009

Hướng dẫn tạo khảo sát với SurveyMonkey.com

Đây là phần hướng dẫn tạo trang khảo sát trực tuyến với dịch vụ của SureveyMonkey. Hiện tại thì ở Việt Nam cũng có nhiều công ty mở website trong lĩnh vực này. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều hạn chế. Và tôi sẽ có một bài giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn sau khi tìm hiễu kỹ. Còn bây giờ, hãy thử dùng SureveyMonkey nhé ;)

Link: http://www.teachertrainingvideos.com/survey/index.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét