09/11/2011

PHP Introduction

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PHP
PHP là một ngôn ngữ kịch bản từ phía máy chủ.

Yêu cầu

Trước khi học PHP, bạn cần có kiến thức về:
 • HTML/XHTML
 • JavaScript
Nếu bạn chưa học 02 ngôn ngữ trên, vui lòng click vào Home page.

PHP là gì?

 • PHP là từ viết tắt của: Hypertext Preprocessor
 • PHP là một kịch bản ngôn ngữ từ máy chủ
 • PHP hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, etc.)
 • PHP là một mã nguồn mở
 • PHP là miễn phí

Thế nào là một tập tin PHP?

 • Tập tin PHP có thể chứa chữ, thẻ HTML và các thẻ khác như javascript...
 • Tập tin PHP hiển thị trên trình duyệt web dưới dạng HTML 
 • Tập tin PHP có các dạng đuôi sau ".php", ".php3", hoặc ".phtml"

MySQL là gì?

 • MySQL là một cơ sở dữ liệu tại máy chủ
 • MySQL được dùng cho các ứng dụng vừa và nhỏ
 • MySQL hỗ trợ chuẩn SQL
 • MySQL là miễn phí

PHP + MySQL

 • PHP kết hợp với MySQL để xây dựng các ứng dụng web.

Tại sao là PHP?

 • PHP chạy trên nhiều nền tảng (Windows, Linux, Unix, ...)
 • PHP tương thích với hầu hết máy chủ ngày nay (Apache, IIS, etc.)
 • PHP là miễn phí, tải về tại: www.php.net
 • PHP thì dễ để tìm hiểu

Bắt đầu như thế nào?

Để chạy PHP + MySQL, bạn cần:
 • Cài đặt Apache (or IIS) trên server, cài đặt PHP, và MySQL
 • Hoặc tìm kiếm các host có sẵn.
 • Để đơn giản, hãy cài đặt Wampserver ( trên nền windows)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét