31/08/2010

Tìm kiếm các mail chưa đọc trong Gmail

Đôi khi bạn để quên 1 vài email mà bạn chưa đọc. Hoặc tại thư mục Inbox vẫn còn hiện số lượng mail mà bạn chưa bao giờ đọc nó và điều này làm bạn khó chịu.

Bây giờ, Tin học & Ứng dụng sẽ hướng dẫn cho bạn một cách nhanh chóng tìm đến các email chưa đọc bằng tính năng Search có sẵn trong Gmail.

Tại khung Search, gõ lệnh sau: label:unread in:inbox

Sau khi nhấn vào button Search Mail thì tất cả các email chưa đọc của bạn sẽ được hiển thị.

Hy vọng với tín năng nhỏ mà hay này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi tìm kiếm các email chưa đọc.

Tin học & Ứng dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét