24/09/2009

Evolution - TIẾN HÓA [Vietsub l HTT Group]


Thuyết tiến hóa trình bày loài nào được sống, loài nào bị diệt chủng và loài nào có khả năng truyền lại những đặc tính cho thế hệ sau. Tiến hóa có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày nhưng con người hầu như không mấy để ý đến quá trình này, thậm chí có nhiều người hiểu sai những khái niệm được đề cập đến.

Loạt phim “Tiến hóa” với độ dài tám giờ giúp các bạn khám phá khoa học tiến hóa và sự ảnh hưởng lớn lao của thuyết này trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Loạt phim tiến hóa mang đến cho chúng ta vốn kiến thức quý báu về sự sống: từ sự thông thái cũng như nỗi trăn trở của Charles Darwin đến cuộc cách mạng khoa học khám phá ra hệ sống, từ sức mạnh tình dục ảnh hưởng quá trình tiến hóa đến tầm quan trọng của sự tuyệt chủng trên diện rộng của một loài nào đó lại ảnh hưởng đến việc hình thành loài mới. Loạt phim cũng giúp chúng ta khám phá sự hình thành ý thức, nguồn gốc và sự phát triển nổi trội của loài người, và sự khác biệt trong quan điểm về cuộc sống trên trái đất theo khoa học và theo tôn giáo.

Loạt phim Tiến hóa được xây dựng với mục đích nâng cao tầm hiểu biết đồng thời xóa bỏ những sai lầm trong nhận thức của con người về thuyết tiến hóa cũng như sự vận hành của nó, bên cạnh đó lý giải tại sao thuyết này lại tác động tới tất cả chúng ta.

Tập 1: Ý TƯỞNG TÁO BẠO CỦA DARWIN
Tại sao “ý tưởng táo bạo” của Darwin lại ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết và ý tưởng này giải thích về cuộc sống trong quá khứ, dự đoán cho cuộc sống tương lai như thế nào? Phần một giới thiệu những khái niệm cơ bản trong thuyết tiến hóa, có đan xen đoạn phim về cuộc sống của Darwin.
Phần 1
Người dịch : Lớp học dịch online của thầy Nguyễn Ninh Bắc
Biên tập : Nguyễn Quang Hiếu
Phần 2
Người dịch : Hoàng Loan và Nguyễn Hồng Diệu
Biên tập : VCĐ
http://www.mediafire.com/download.php?nmlmoiynolm
http://www.mediafire.com/download.php?tnyvl2oy2tm
http://www.mediafire.com/download.php?idwy4nug3yn
http://www.mediafire.com/download.php?3jzuyymragm
http://www.mediafire.com/download.php?d13mt3umzuj
http://www.mediafire.com/download.php?zmiwhmz0ido
http://www.mediafire.com/download.php?iziji1mntcy
http://www.mediafire.com/download.php?gfhmwz0muym
http://www.mediafire.com/download.php?wfbbldy0nfj
http://www.mediafire.com/download.php?mxmzkrumytu
http://www.mediafire.com/download.php?2jdjjh5tn1t
http://www.mediafire.com/download.php?oyhtzhmomwm
http://www.mediafire.com/download.php?1damgjkei1d
http://www.mediafire.com/download.php?idzeykb11jj


Tập 2: SỰ CHUYỂN HÓA KỲ DIỆU
Cái gì ẩn sau sự đa dạng trong cuộc sống trên Trái đất? Các dạng sống phức tạp hình thành như thế nào? Hành trình từ môi trường nước tới môi trường đất, việc trở lại biển khơi của các động vật có vú trên mặt đất, và sự hình thành của loài người đều cho thấy các loài trong quá khứ và hiện tại đều có chung nguồn gốc.

Người dịch : Lớp học dịch online của thầy Nguyễn Ninh Bắc
Biên tập : VCĐ

Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?3xktti2md2u
http://www.mediafire.com/download.php?3jtxjwljom4
http://www.mediafire.com/download.php?zdzmxeymdyj
http://www.mediafire.com/download.php?immtr0ttdfn
http://www.mediafire.com/download.php?m5nnzdnrzzn
http://www.mediafire.com/download.php?vnm0iynmyzk
http://www.mediafire.com/download.php?fciyjmfxmze


Tập 3: TUYỆT CHỦNG
Sự tuyệt chủng đã diễn ra năm lần kể từ khi sự sống trên trái đất được hình thành. Liệu con người có đang tiếp tục tạo ra sự hủy diệt hàng loạt? Và thuyết tiến hóa dự đoán điều gì về cuộc sống chúng ta sẽ để lại cho con cháu sau này?

Người dịch : Kim Chi và Nguyễn Thu Hà
Biên tập : Nguyễn Như Cát Tường và VCĐ

Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?oiwqqzmnnoy
http://www.mediafire.com/download.php?nmimytrzant
http://www.mediafire.com/download.php?niehz2ijo3o
http://www.mediafire.com/download.php?kzqzyumoznu
http://www.mediafire.com/download.php?twomrzgyzmn
http://www.mediafire.com/download.php?mvxzj4mzmez
http://www.mediafire.com/download.php?ywn2vmjmjzm


Pass unrar: softprovn.net
nguồn: http://softprovn.net/forum/showthread.php?t=19631

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét